Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Over ons

In 1984 vierde Buggenum in een groots opgezet dorpsfeest, het 1000-jarig+ bestaan. In dat jaar verscheen ook het boekwerk “BUGGENUM door de eeuwen heen”, samengesteld door L.G.P. van Bilsen (voorzitter feestcomité) en drs M.D. Florack s.m.a. (pastoor parochie St. Aldegundis).

Een en ander gaf de aanzet tot de oprichting van een Buggenumse heemkundeververeniging; in november 1985 werd Stichting Buggenum door de Eeuwen heen (BddEh) formeel notarieel opgericht.

Zonder vast honk bleek het moeilijk structuurmatig aan de slag te gaan.

Na het nodige speurwerk kon in 2007 gestart worden met het verbouwen van de zolder van het voormalige St. Antoniusklooster tot heemkamer. Het voormalige klooster is onderdeel geworden van Gemeenschapshuis De Roffert en is gelegen aan de Berikstraat in Buggenum. 

In eigen beheer werden anderhalf mensjaar aan uren besteed en eind 2009 was een prachtige heemkamer gereed. Sedertdien wordt er structuurmatig gewerkt aan het inventariseren en toegankelijk maken van hetgeen in de voorbije jaren was verzameld.


BddEh ANBI-instelling en culturele ANBI

Stichting Buggenum door de Eeuwen heen -heemkunde- is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. De toekenning geldt vanaf 1 januari 2013 (beschikking RSIN/fiscaalnummer 802692059 dd 4 maart 2014). Het beleidsplan en het financiële jaaroverzicht zijn opgenomen onder de knop "MORE"

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL55RABO0123414105 tnv Stichting Buggenum door de Eeuwen heen.