Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Actueel

Aanpassing wandelroute BuggenumsBuitenOmmetje (BBO)

Door ontgrondingswerkzaamheden in het Buggenummerveld wijzigt de wandelroute. De weg Bouxweerd is nl aan het einde geblokkeerd door de wasinstallatie en de weg Zwaarveld is deels weggegraven om de ontgronding te kunnen uitbreiden.
 De routeaanduiding wordt als volgt aangepast:
- de ingekorte route: bij de wasinstallatie linksaf en dan weer linksaf via de Wijnaardenweg, rechtsaf Groeneweg op, over het Weytjensvoetpad enz. terug naar de kerk in Buggenum.
- de verlengde route: bij de wasinstallatie linksaf en dan rechtsaf via de Wijnaardenweg naar de weg Zwaarveld, daar rechtsaf en rond de plas lopen tot de onverharde weg Arik, daar rechtsaf en volgen tot het kruispunt Arixweg/Zwaarveld, daar rechtsaf en vervolgens de oorspronkelijke route volgen.  

Kruisen en kapellen in Leudal
Het boekwerk is gereed. Het is A4-formaat geworden en uitgebreid naar 60 pagina's en verkrijbaar bij heemkunde buggenum ad € 8,95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie persoonsgebonden kentekenplaten Limburgs Museum

https://limburgsmuseum.wordpress.com/2016/07/26/bladeren-door-een-fotoalbum/


of via de site
1. LimburgsMuseum
2. Project Limburgse kentekens
3. verhalen achter p-nummers en in de grote serie aan foto's zoeken naar de gezochte plaats/locatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondleidingen

Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden middels mailbericht aan heemkundebuggenum@gmail.com of 06-14628817


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boer te paard

Het kunstwerk "Boer te paard" is een ontwerp van Dolf Wong uit Neer. Het beeld is geschonken door het feestcomité Buggenum 1000+ jaar, na de feestelijkheden in 1984. Het symboliseert het vroegere agrarische karakter van Buggenum. 
Het beeld stond bij de Mariakapel, hoek Kapelstraat/Bergstraat.
Helaas is het beeld gestolen in het Pinksterweekend van 2012. Bij Heemkunde Buggenum zijn nog enkele replica-exemplaren verkrijgbaar 
(06 14628817). Zie bij publicaties.

In 2014 heeft carnavalsvereniging "De Halve Gare" haar mascotte op de lege sokkel geplaatst.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Belangstelling voor heemkunde?


Belangstellenden kunnen op maandagmorgen, tussen half tien en 12 uur, vrijblijvend binnen lopen. De heemkamer is op de zolder van het voormalige klooster, Berikstraat 11A; er is een deurbel (Heemkunde Buggenum).tel.06 10561030--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidprentjes

Inmiddels zijn zo'n 1000 bidprentjes in een bestand opgenomen en worden nu gedigitaliseerd; ook zijn de grafzerken op het kerkhof gefotografeerd. Van die gegevens zijn, als proef, assemblages gemaakt; enkele zijn als voorbeeld op de site geplaatst.
Om de oude bevolkingsgevens zo compleet mogelijk te krijgen wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk gegevens aan te leveren (bidprentjes, geboorte- ,trouw-, overlijdensakten, enz, enz.....). Wilt u de originelen behouden dan kunnen ze gedigitaliseerd, evt. terwijl u wacht.