Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Rondleidingen

Rondleidingen

Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden middels mailbericht aan heemkundebuggenum@gmail.com of 06-47047408

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neel Doff tentoonstelling

Vanaf 5 juni tot en met 27 augustus 2017 is er een wisseltentoonstelling gewijd aan de in Buggenum geboren schrijfster 
NEEL DOFF. De tentoonstelling is bijzonder omdat hieraan ook diverse kunstenaars hebben meegewerkt met werken die zijn geinspireerd op het verhaal van Neel Doff.

 Vanwege de Pinksteren is de informele opening gepland op zondag 11 juni a.s. uiteraard bent u van harte uitgenodigd. 

(entree € 2,- , kinderen tot 12 jaar en donateurs Studiegroep Leudal gratis ).

Tijdens de opening zullen de kunstenaars tussen 13.30 en 15.00 uur ook zelf aanwezig zijn om desgewenst hun werk toe te lichten. Ook vinden er dan voorleessessies plaats uit werk van Neel Doff.


 

NEEL DOFF, één vrouw, twee levens.

Een tentoonstelling in het Leudalmuseum te Haelen.

 

 

Van 5 juni t/m 27 augustus is er in het Leudalmuseum te Haelen een wisseltentoonstelling te bezichtigen over het leven en werk van de in Buggenum geboren schrijfster Neel Doff (1858-1942).

De tentoonstelling, en de daar mee samenhangende overige activiteiten, is een samenwerking tussen de Studiegroep Leudal, het Bezoekers-centrum Leudal, het filmhuis Leudal, de Stichting Kunst en Cultuur en Galerie Noyons uit Buggenum.

 

Neel Doff

Neel Doff, bij velen wellicht beter bekend als “Keetje Tippel”, naar de gelijknamige film (Verhoeven 1975) die over haar leven is gemaakt, werd geboren in Buggenum op 27 januari 1858 als dochter van veldwachter Jan Doff.  
Neel Doff groeide op in een kroostrijk gezin dat eigenlijk alleen maar bittere armoede kende.

Via vele omzwervingen (vader zocht overal werk om zijn gezin te onderhouden), o.a.  Tilburg, Den Bosch en Amsterdam, verhuisde het gezin in 1872 naar Antwerpen en daarna in 1875 naar Brussel, waar Neel Doff door haar moeder in de prostitutie werd gedreven. In die tijd poseerde zij ook voor Brusselse kunstenaars. In 1880 verlaat zij de familie en vestigt zij zich in St. Joost ten Node. Via contacten in de wat betere kringen slaagt zij er in om zich langzaam maar zeker te ontworstelen aan het milieu van armoede en verpaupering, en zet deze bijzondere vrouw haar eerste stappen in het schrijversvak. 
In 1885 publiceert zij voor het eerst in een tijdschrift. Haar talenten worden herkend en erkend. Rond 1901 trouwt zij met de advocaat Georges Serigiers. Het paar gaat wonen in Antwerpen en later in Genk. Op 17 april 1942 overleed Neel Doff, inmiddels een gewaardeerd en erkend schrijfster, in Elsene Brussel.

Voor haar werk “Jours de famine et détresse” (Dagen van honger en ellende) werd  zij zelfs genomineerd voor de Prix Goncourt.

 

Zowel in Genk als in Buggenum is een straat naar haar genoemd, al moet gezegd dat dit in Buggenum destijds tot de nodige beroering leidde alvorens het zover was, maar daarover meer in de tentoonstelling.

 

Een tentoonstelling in combinatie met kunst

Naast een overzicht van het leven van Neel Doff, en de sociale omstandigheden van haar tijd, is de tentoonstelling verrijkt met diverse kunstwerken.

Galerie Noyons uit Buggenum heeft zes kunstenaars uit de regio om werk gevraagd dat gelinkt kan worden aan Neel Doff. 
In sommige gevallen gaat het om al bestaand werk waar een duidelijke eigenschap van Neel Doff in te herkennen is. In andere gevallen heeft de kunstenaar zich in zijn werk laten inspireren door deze bijzondere vrouw en is het kunstwerk speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Werk is te zien van Jan C.M. Peters, Jan Wilms, Ed Hanssen, Annemiek Koolen, Lena Jessen en

Ine Catharina Geraedts.

 

Film

In het kader van deze tentoonstelling zal door het Filmhuis Leudal opmaandag

3 juli in de Bombardon te Heythuysen de film “Keetje Tippel” worden vertoond

met Monique van de Ven en Rutger Hauer in de hoofdrollen. De film is gebaseerd op de roman van Neel Doff “Jours de famine et détresse” (Dagen van honger en ellende). Een film die in fysiek en emotioneel detail de belabberde omstandig-heden aan het einde van de negentiende eeuw en van vrouwen in het bijzonder belicht.
Toegangsprijs en aanvangstijd zullen nog bekend worden gemaakt.

 

Lezing

Op dinsdag 22 augustus zal zoals gebruikelijk bij onze wisseltentoonstellingen een lezing worden verzorgd over het leven van Neel Doff in Genk door de heren Kristof Reulkens en Jef Habets, beiden afkomstig uit Genk en kenners van

Neel Doff. Nadere informatie daarover volgt t.z.t.

 

Excursie.

Eveneens in het kader van deze tentoonstelling onderzoekt de Stichting Kunst en Cultuur de mogelijkheid om voor belangstellenden een excursie naar Genk te organiseren in augustus. Nadere informatie daarover, zoals exacte datum en prijs volgt eveneens t.z.t.

 

Openingstijden tentoonstelling.
Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen. 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Adres:   Roggelseweg 58 – 6081 NP Haelen.

Voor de juiste openingstijden en entreeprijzen zie ookwww.bezoekerscentrumleudal.nl. of www.studiegroepleudal.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------