Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Start
Deze site neemt u mee door de rijke geschiedenis van het Maasdorp Buggenum


Buggenum is ontstaan aan een voormalige ruime bocht van de Maas, in de overgang tussen de lager gelegen Maasdalbodem en de hoger gelegen gronden. Herkenbaar en afleesbaar in het landschap is de samenhang tussen geomorfologie, stratenpatroon en invloed van de Maas als regenrivier. Cultuurhistorisch uniek is het 'vluchtpadenstelsel", dat het voor de bewoners mogelijk maakte om bij overstroming de woningen achterom te bereiken.