Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Actueel

Aanbieding voor de komende feestdagen

Bent u op zoek naar naar een passend cadeau voor de komende feestdagen dan biedt BddEh de mogelijkheid om de fofoboeken "Buggenummers 2004 in beeld" en "Buggenummers 2014 in beeld" aan te schaffen. Samen kosten de boeken voor deze gelegenheid € 30,= ipv € 35,=.

Losse exemplaren nu € 10,= resp €20,=. 


Voor overige uitgaven van BddEh kijk onder "publicaties"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het kader van de "Cultuurhistorische zomer", georganiseerd door Stichting De Aldenborgh, Kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap én Geschied- en Heemkundekring "Het Land van Thorn", is het Maasdorp Buggenum decor voor "Gluren bij de buren" op dinsdag 4 juli 2017.

Samenkomst voor deze dorpswandeling om 19.00 uur in de St.Aldegundiskerk a/d Dorpsstraat.

Na een korte verwelkoming start groepsgewijs de wandeling van ongeveer 2 km; op markante punten zijn toelichtingen.

Napraten kan op verschillende terrassen. 


In "Rondom het Leudal nr 167" (blz 159-161) leest u en samenvattend verslag van deze geslaagde avondwandeling. Bent u geen abonnee dan volgt onderstaand die samenvatting.  


 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kruisen en kapellen in Leudal
Het boekwerk is gereed. Het is A4-formaat geworden en uitgebreid naar 60 pagina's en verkrijbaar bij heemkunde buggenum ad € 8,95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie persoonsgebonden kentekenplaten Limburgs Museum

https://limburgsmuseum.wordpress.com/2016/07/26/bladeren-door-een-fotoalbum/


of via de site
1. LimburgsMuseum
2. Project Limburgse kentekens
3. verhalen achter p-nummers en in de grote serie aan foto's zoeken naar de gezochte plaats/locatie.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondleidingen

Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden middels mailbericht aan [email protected] of 06-47047408.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BddEh erkend als ANBI-instelling

Stichting Buggenum door de Eeuwen heen -heemkunde- is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. De toekenning geldt vanaf 1 januari 2013 (beschikking RSIN/fiscaalnummer 802692059 dd 4 maart 2014).

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL55RABO0123414105.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Boer te paard

Het kunstwerk "Boer te paard" is een ontwerp van Dolf Wong uit Neer. Het beeld is geschonken door het feestcomité Buggenum 1000+ jaar, na de feestelijkheden in 1984. Het symboliseert het vroegere agrarische karakter van Buggenum. 
Het beeld stond bij de Mariakapel, hoek Kapelstraat/Bergstraat.
Helaas is het beeld gestolen in het Pinksterweekend van 2012. Bij Heemkunde Buggenum zijn nog enkele replica-exemplaren verkrijgbaar 
(06 47047408). Zie bij publicaties.

In 2014 heeft carnavalsvereniging "De Halve Gare" haar mascotte op de lege sokkel geplaatst.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Belangstelling voor heemkunde?


Belangstellenden kunnen op maandagmorgen, tussen half tien en 12 uur, vrijblijvend binnen lopen. De heemkamer is op de zolder van het voormalige klooster, Berikstraat 11A; er is een deurbel (Heemkunde Buggenum).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidprentjes

Inmiddels zijn zo'n 1000 bidprentjes in een bestand opgenomen en worden nu gedigitaliseerd; ook zijn de grafzerken op het kerkhof gefotografeerd. Van die gegevens zijn, als proef, assemblages gemaakt; enkele zijn als voorbeeld op de site geplaatst.
Om de oude bevolkingsgevens zo compleet mogelijk te krijgen wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk gegevens aan te leveren (bidprentjes, geboorte- ,trouw-, overlijdensakten, enz, enz.....). Wilt u de originelen behouden dan kunnen ze gedigitaliseerd, evt. terwijl u wacht.