Buggenum door de Eeuwen heen

Heemkunde

Actueel

In het kader van de "Cultuurhistorische zomer", georganiseerd door Stichting De Aldenborgh, Kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap én Geschied- en Heemkundekring "Het Land van Thorn", is het Maasdorp Buggenum decor voor "Gluren bij de buren" op dinsdag 4 juli 2017.

Samenkomst voor deze dorpswandeling om 19.00 uur in de St.Aldegundiskerk a/d Dorpsstraat.

Na een korte verwelkoming start groepsgewijs de wandeling van ongeveer 2 km; op markante punten zijn toelichtingen.

Napraten kan op verschillende terrassen.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kruisen en kapellen in Leudal

14 mei 2017 was een geslaagde dag van de gezamenlijke heemkundeverenigingen met als thema kruisen en kapellen.

In de folder hiernaast kunt u lezen hoe u het nog uit te geven boekje kunt bestellen.

Inschrijven kan tot 15 juli 2017. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentoonstelling Neel Doff vanaf 5 juni t/m 27 augustus in het Leudalmuseum te Haelen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie persoonsgebonden kentekenplaten Limburgs Museum

https://limburgsmuseum.wordpress.com/2016/07/26/bladeren-door-een-fotoalbum/


of via de site
1. LimburgsMuseum
2. Project Limburgse kentekens
3. verhalen achter p-nummers en in de grote serie aan foto's zoeken naar de gezochte plaats/locatie.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondleidingen

Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden middels mailbericht aan [email protected] of 06-47047408.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BddEh erkend als ANBI-instelling

Stichting Buggenum door de Eeuwen heen -heemkunde- is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. De toekenning geldt vanaf 1 januari 2013 (beschikking RSIN/fiscaalnummer 802692059 dd 4 maart 2014).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fietsroute langs vliegtuigcrashes in het Leudalgebied 

Stichting Herdenkingsmonument Militairen heeft een fietsroute langs vliegtuigcrashes in Leudal uitgegeven. Het boekje is ook bij de heemkunde verkrijgbaar (gratis, zolang de voorraad strekt).  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boer te paard

Het kunstwerk "Boer te paard" is een ontwerp van Dolf Wong uit Neer. Het beeld is geschonken door het feestcomité Buggenum 1000+ jaar, na de feestelijkheden in 1984. Het symboliseert het vroegere agrarische karakter van Buggenum. 
Het beeld stond bij de Mariakapel hoek, Kapelstraat/Bergstraat.
Helaas is het beeld gestolen in het Pinksterweekend van 2012. Bij Heemkunde Buggenum zijn nog enkele replica-exemplaren verkrijgbaar 
(06 47047408). Zie bij publicaties.

In 2014 heeft carnavalsvereniging "De Halve Gare" haar mascotte op de lege sokkel geplaatst.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Belangstelling voor heemkunde?


Belangstellenden kunnen op maandagmorgen, tussen half tien en 12 uur, vrijblijvend binnen lopen. De heemkamer is op de zolder van het voormalige klooster, Berikstraat 11A; er is een deurbel (Heemkunde Buggenum).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidprentjes

Inmiddels zijn zo'n 1000 bidprentjes in een bestand opgenomen en worden nu gedigitaliseerd; ook zijn de grafzerken op het kerkhof gefotografeerd. Van die gegevens zijn, als proef, assemblages gemaakt; enkele zijn als voorbeeld op de site geplaatst.
Om de oude bevolkingsgevens zo compleet mogelijk te krijgen wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk gegevens aan te leveren (bidprentjes, geboorte- ,trouw-, overlijdensakten, enz, enz.....). Wilt u de originelen behouden dan kunnen ze gedigitaliseerd, evt. terwijl u wacht.